چه تلخ است با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم ، باز عاشقت شدم …

دانستم …تو پژواک تمام عاشقانه های تاریخی !

نمیدانی چه دردی دارد … وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد !برچسب‌ها: sms, عشق پاک, توحید محمدپور

تاریخ انتشار : شنبه دوم شهریور ۱۳۹۲ | 13:0 | نویسنده مطلب : توحید محمدپور |

ﮐــــــﺎﺵ ﻣـﺨــــــﺎﺑـــﺮﺍت

ﯾـــﻪ ﺭﻭﺯ ﺻـﺒــــﺢ ﺑـﻬـــﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣـﯿــــﺪﺍﺩ :

ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ،

ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﻓﻼﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﯾﺴﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯽ

ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﻭ ﻧﺰﻥ

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺮﻓﺖ

ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩ

ﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺳﯿﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ!!

ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﺷﺐ، ( ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﮐنم)

ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺧﺸﮕﻞ ﺧﺸﮕﻞ ﻣﯿﺰﺩﯾﻦ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩﯾﻢ

ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﺍﺑﻤﻮﻥ ﺑﺮﺩ

ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮﻝ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺘﺎﺏ ﮐﻨﯿﻢ

ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ،

ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯﺕ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺪﻩ؟

ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻥ ﺷﻤﺎﺭه ﺭﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯼ؟

ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﯼ

منوِ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدیم،

ﺣﻘﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﻢ!!

ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺑﺪﯼ ﺑﮕﯽ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺭﻓﯿﻖ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭزﺍ ﻫﻢ میگذره!

 


برچسب‌ها: اس ام اس جید, عشق پاک, نامه عاشقانه, توحید محمدپور

تاریخ انتشار : چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ | 12:55 | نویسنده مطلب : توحید محمدپور |

.: این قالب توسط توحید محمدپور ساخته شده است :.